PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA a pojištění NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ VÝROBKU od Allianz Assistance

AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby (dříve Mondial Assistance) patří do finanční skupiny ALLIANZ SE a je světovou jedničkou v oblasti asistenčních služeb, cestovního pojištění a zákaznických služeb. Tato francouzská společnost působí na 5 kontinentech, ve 34 zemích světa. V České republice a na Slovensku působí pod společnou značkou Allianz Assistance.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v odstavci Informace o nakládání s osobními údaji

Co pojištění PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY obsahuje a kdo si ji může zakoupit?

Zakoupením služby si můžete prodloužit "záruční dobu" výrobku o dalších 12, 24 nebo 36 měsíců.

Nejedná se o zákonnou záruku, ale pojištění funkčnosti výrobku dle podmínek pojistitele, rozsah plnění se blíží nárokům vyplývajícím ze zákonné záruky.

Prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží a začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby.

Pojistní plnění může být poskytnuto pouze na území České republiky.

Tento produkt si může zakoupit pouze soukromá osoba k vlastnímu užití, ne k podnikatelské činnosti.

Všeobecné obchodní podmínky PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY Allianz Assistance naleznete zde

Co dělat, když přístroj nefunguje?

V případě, že se v průběhu platnosti Prodloužené záruky (tedy po skončení zákonné záruční doby), objeví závada na výrobku, vyplníte krátký webový formulář na https://hlaseni.mondial-assistance.cz nebo zavoláte na linku Allianz Assistance, tel.: 283 002 868. Pracovníci linky ověří platnost smlouvy, vezmou si od Vás Vaše kontaktní údaje, dále informace o výrobku a charakteru jeho závady. Zakázku poté předají příslušnému servisnímu partnerovi, který Vás maximálně do 2 pracovních dnů kontaktuje a domluví se s Vámi na způsobu a termínu řešení závady.

Pojistitel uhradí náklady na opravu výrobku nebo jeho součásti, umožní-li to povaha vady. V případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy Vám bude poskytnut nový přístroj srovnatelných parametrů, včetně jeho dopravy na Vaši adresu. Jediný náklad, který uhradíte, je poštovné za zaslání přístroje do servisu. Opravy hradí pojišťovna přímo servisu.

Budete-li zboží zakoupené v e-shopu vracet v zákonné 14ti denní lhůtě, bude Vám vrácena i celá částka za prodlouženou záruku. V případě, že dojde k neopravitelné vadě v zákonné záruce, bude prodloužená záruka převedena na nový přístroj, nebo bude vrácena celá částka za prodlouženou záruku.

Nabídku je možné dále kombinovat s pojištěním náhodného poškození a odcizení stejného poskytovatele.

Co POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ obsahuje a kdo si ho může zakoupit?

Zakoupením služby můžete nový produkt pojistit proti náhodnému poškození a odcizení na 12 nebo 24 měsíců od pořízení.

Pro mobilní telefony je určena specifická služba POJIŠTĚNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ, pro ostatní zboží POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ (Záruka PLUS).

Pojištění kryje náhodné mechanické poškození přístroje, poškození přístroje oxidací, přepětím a odcizením přístroje pod pohrůžkou násilí (loupež, přepadení) a odcizení po překonání překážky (vykradený byt, vykradené vozidlo - v případě, že přístroj nebyl vidět).

Pro uplatnění nároků z POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ je vždy nutné doložit vznik pojistné události policejním protokolem.

Platnost začíná dnem sjednání pojištění a pořízením věci.

Pojistné plnění může být poskytnuto pouze na území České republiky.

Tento produkt si může zakoupit pouze soukromá osoba k vlastnímu užití, ne k podnikatelské činnosti.

Všeobecné obchodní podmínky pojištění MOBILNÍCH TELEFONŮ STANDARD naleznete zde.
Všeobecné obchodní podmínky pojištění MOBILNÍCH TELEFONŮ TOP naleznete zde.
Všeobecné obchodní podmínky pojištění NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ pro ostatní zařízení naleznete zde.

Co dělat v případě, že se přístroj rozbije nebo bude odcizen?

V případě, že v průběhu platnosti produktu dojde k poškození nebo odcizení přístroje, vyplníte krátký formulář na https://hlaseni.mondial-assistance.cz nebo zavoláte na zákaznickou linku Allianz Assistance, tel.: 283 002 868.

Pracovníci linky si ověří platnost smlouvy, vezmou si od Vás Vaše kontaktní údaje, dále informace o přístroji a charakteru poškození, případně další informace. Zakázku s poškozením poté předají příslušnému servisnímu partnerovi, který Vás maximálně do 2 pracovních dnů kontaktuje a domluví se s Vámi na způsobu a termínu opravy.

Bude-li možné přístroj opravit, bude poškození odstraněno opravou. V případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy Vám bude poskytnut nový  přístroj srovnatelných parametrů, včetně jeho dopravy na Vaši adresu.

V případě odcizení neprodleně kontaktujte zákaznickou linku, kde Vám pracovníci sdělí další postup. V případě splnění podmínek pojistné smlouvy Vám vzniká nárok na náhradu odcizeného přístroje.

Budete-li zboží zakoupené v e-shopu vracet v zákonné 14ti denní lhůtě, bude Vám vrácena i celá částka za prodlouženou záruku či pojištění poškození a odcizení.

Jaké jsou další náklady?

V případě poškození pojišťovna hradí práci opraváře, náhradní díly a dopravu zpět k Vám domů. Vy zaplatíte pouze poštovné za odeslání přístroje do servisu a poté nízkou spoluúčast viz Všeobecné pojistné podmínky.

V případě odcizení přístroje pro Vás zakoupí pojišťovna přístroj nový, vy zaplatíte pouze spoluúčast viz VPP.

V případě pojištění mobilního telefonu je pro pojistné plnění uvažována časová/amortizovaná cena telefonu a sjednaná spoluúčast, stanovování maximálního limitu pojistného plnění vychází z amortizačního schématu, viz VPP.

Informace o nakládání s osobními údaji:

Prodloužená záruka i Pojištění náhodného poškození a odcizení jsou služby externího partnera prodávajícího a to společnosti AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby patřící do skupiny Allianz SE.

V případě, že máte o tuto službu zájem, je možné o její sjednání požádat prodávajícího, který ji následně Vaším jménem s pojistitelem uzavře a veškeré dokumenty Vám zašle či předá spolu se zakoupeným produktem. Při nákupu v e-shopu elviapro.cz jednoduše vložte službu do košíku s ostatním zbožím.

Před nákupem služby je vždy nezbytné důkladně si přečíst Všeobecné pojistné obchodní podmínky. Tyto podmínky jsou pro každý produkt dostupné v odkazech tohoto dokumentu.
Společnost ELVIA-PRO, spol. s r.o. jako prodávající je pouze zprostředkovatelem pro uzavření pojistné smlouvy (zpracovatelem osobních údajů). Jako zpracovatel má se správcem (APW P&C) uzavřenu smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů.

Objednáním této služby u společnosti ELVIA-PRO souhlasíte s poskytnutím vašich osobních údajů a údajů o nákupu pro potřeby sjednání této smlouvy.
Jsou zpracovávány následující údaje: jméno a příjmení, korespondenční a e-mailová adresa, telefon, zakoupené zboží vč. výrobního čísla a jeho pořizovací cena.
Osobní údaje jsou u prodejce/zpravovatele archivovány po dobu trvání smlouvy.

Identifikace správce:
AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby
se sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, IČO: 27633900

Identifikace zpracovatele:
ELVIA-PRO, spol. s r.o.
se sídlem U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, IČO: 45243042

Kompletní pojistná smlouva a pojistné podmínky Vám budou doručeny se zakoupeným zbožím.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA Sony

PRODLOUŽENOU ZÁRUKU na produkty Sony Vám poskytujeme ve spolupráci se společností SONY EUROPE LIMITED, dovozcem výrobků značky Sony do ČR.

Co je Prodloužená záruka Sony, co obsahuje a kdo si ji může zakoupit?

Zakoupením služby si můžete prodloužit "záruční dobu" výrobku o dalších 12, 14 nebo 36 měsíců. Nejedná se o delší zákonnou záruku, ale "pojištění" funkčnosti výrobku = výrobce se zavazuje, že ponese náklady na opravu produktu včetně jeho součástí a nákladů na práci po dobu trvání prodloužené záruky. Službu je možné sjednat na vybrané výrobky Sony. Pro mobilní telefony využijte nabídky produktů společnosti Allianz Assistance. Prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží a začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby.

Pojistné plnění může být poskytnuto pouze na území České republiky.

Tento produkt si může zakoupit pouze soukromá osoba k vlastnímu užití, ne k podnikatelské činnosti.

Co dělat, když přístroj nefunguje?

V případě, že se v průběhu platnosti produktu Prodloužená záruka (tedy po skončení zákonné záruční doby) objeví závada na přístroji, postupujte stejným způsobem jako v zákonné záruční době. K reklamaci (do prodejny prodávajícího, případně autorizovaného servisu Sony) spolu s výrobkem a originálním prodejním dokladem přineste i smlouvu o prodloužené záruce.

Na základě sjednané prodloužené záruky máte nárok na opravu, případně výměnu výrobku, není-li jeho oprava možná, nebo bude-li nerentabilní. V případě, že bude výrobek vyměněn za nový, nevyčerpaná část "záruky" bude převedena na vyměněný výrobek.

V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat oddělení služeb pro zákazníky na telefonu +420 296 335 650 nebo e-mailem na adrese support@eu.sony.com

Důležité:

Prodloužená záruka je službou externího partnera, společnosti SONY EUROPE LIMITED, organizační složka, V Parku 2309/6, 148 00  Praha 4.
Společnost ELVIA-PRO, spol. s r.o. jako prodávající je pouze zprostředkovatelem pro uzavření pojistné smlouvy.
Objednáním této služby souhlasíte s poskytnutím základních adresních údajů a údajů o nákupu pro potřeby sjednání smlouvy, kterou jako prodávající Vaším jménem uzavřeme s pojistitelem.
Kompletní pojistná smlouva a pojistné podmínky Vám budou doručeny se zakoupeným zbožím.