Samotný prehľa výroby a samozrejme taktiež montáže vo vnútri samotnej firmy Elvia.