Vážení zákazníci,

vzhledem k aktuální situaci s pandemií koronaviru SARS CoV-2 si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při řešení vašich reklamací. Vyřizování reklamací se bohužel nyní může prodloužit kvůli zpožděním v dopravě, zpracování zásilek, nedostatku pracovníků a dalším vlivům pandemie. Přestože se snažíme všechny požadavky řešit s maximální rychlostí, žádáme Vás o trpělivost a shovívavost.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na po@elvia.cz, případně se obraťte na kteroukoliv prodejnu společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o., kde Vám naši pracovníci poskytnou potřebné informace k Vašemu nákupu či uplatnění reklamace.

Vzhledem k tomu, že z nařízení vlády je aktuálně zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách a ty tedy fungují pouze v omezeném režimu „výdejních okének“ pro internetové objednávky (naše společnost není servisní organizací a nevztahuje se na ni tedy výjimka pro servisy), žádáme Vás o uplatnění reklamace jedním z výše uvedených způsobů. Pokud přesto trváte na osobním podání reklamace na provozovně, žádáme Vás o přípravu stejných podkladů jako pro zaslání zboží, abychom na provozovně z bezpečnostních důvodů strávili co nejméně času. Prodejce převezme zásilku, zkontroluje stav a vystaví protokol o jejím přijetí (reklamační list) na základě připravených údajů.

V případě oprávněné reklamace jsme samozřejmě v souladu s platným OZ připraveni uhradit náklady účelně vynaložené na uplatnění reklamace, typicky např. poštovné za zaslání do servisu či na provozovnu. V takovém případě Vás žádáme, abyste nás po vyřízení reklamace kontaktovali e-mailem na adresu po@elvia.cz a zaslali nám kopii prodejního dokladu, reklamačního listu a účtenky za dopravné spolu s číslem bankovního účtu, na který máme kompenzaci nákladů zaslat.

Doklady a informace potřebné pro uplatnění reklamace:

Žádáme Vás o poskytnutí uvedených dokladů a informací týkajících se Vaší reklamace. Urychlíte a zjednodušíte tím její vyřízení a komunikaci s prodejcem či servisním centrem.

S poskytnutými údaji samozřejmě budeme nakládat v souladu s Nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

 • Kopie dokladu o prodeji (účtenka), případně jiný doklad prokazující nákup reklamovaného zboží
 • Předchozí reklamační protokoly, bylo-li zboží již reklamováno
 • Popis závady: co nejdetailnější popis závady, jak se projevuje, zda trvale či náhodně atd.
 • Příslušenství: seznam příslušenství zaslaného s reklamovaným zbožím
 • Kontaktní údaje kupujícího:
  jméno a příjmení:
  poštovní adresa pro zpětné zaslání:
  e-mail:
  mobilní telefon:
 • Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Tyto informace a podklady prosím zasílejte spolu s reklamovaným zbožím, případně si je připravte pro vyřízení reklamace na provozovně.

Děkujeme za pochopení.